Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τροποποιητική απόφαση για τα μαθήματα επιλογής εισακτέων έως και το 2018-2019

Με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος ενημερώνομε ότι οι  εισαχθέντες φοιτητές έως και το ακαδημαϊκό έτος  2018-2019, θα μπορούν να συμπληρώνουν τον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων επιλογής  τους που είναι  τρία (3) για την κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων και πέντε (5) για την κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων από οποιοδήποτε εξάμηνο δίνονται αυτά, χωρίς να υπάρχει ο περιορισμός συγκεκριμένου εξαμήνου (για παράδειγμα για την κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων θα  έπρεπε να ολοκληρώσετε 1 μάθημα επιλογής από τα εξάμηνα 5ο, 6ο, 7ο. Με τη νέα ρύθμιση σημασία έχει να έχετε ολοκληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων  ανεξαρτήτου εξαμήνου που δηλώνονται αυτά).

Μετάβαση στο περιεχόμενο