Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τροποποίηση κατώτατου μισθού και ημερομισθίου υπαλλήλων

Ενημερώνομε σύμφωνα με το ΦΕΚ 2030/Β’/21-04-2022,  φοιτητές/τριες που πραγματοποιούν ή πρόκειται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, ότι από 01/05/2022 τροποποιήθηκε ο κατώτατος μισθός και το ημερομίσθιο υπαλλήλων.

Η αλλαγή  επηρεάζει  την αποζημίωση της πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με  το κατώτατο ημερομίσθιο να ορίζεται εφεξής στα 31,85 Ευρώ.

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο