Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου 2019-2020

Με απόφαση της Συγκλήτου (αρ. πράξης 28/15-05-2020) του ΕΛΜΕΠΑ παρατείνεται το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 μέχρι τις 24/07/2020, με τις εξής τροποποιήσεις στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο:

Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 12 Ιουνίου 2020
Εβδομάδα συμπληρωματικών μαθημάτων: 15 Ιουνίου έως 19 Ιουνίου 2020
Εξεταστική περίοδος Εαρινού Εξαμήνου: 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου 2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο