Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με την αναστολή της πρακτικής άσκησης

Ενημερώνομε  τους φοιτητές καθώς και τους Φορείς υποδοχής τους (Ιδιωτικό/Δημόσιο) ότι η αναστολή της πρακτικής άσκησης αφορά όλους τους φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, ανεξάρτητα από τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση και ανεξάρτητα από το αν ο φορέας συνεχίζει να λειτουργεί. Συνεπώς, με βάση την εγκύκλιο, δεν αναγνωρίζεται πρακτική άσκηση για το διάστημα μετά τις 6/11/2020.

Η πρακτική άσκηση δεν θα συνεχιστεί αυτόματα με τη λήξη των περιοριστικών μέτρων. Εφόσον εκδοθεί νέα εγκύκλιος που να επιτρέπει τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης, θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση  με τον τρόπο και  με τη νέα ημερομηνία έναρξης/λήξης.

Όσον αφορά το ΠΣ Εργάνη: 

Δεν υπάρχουν επίσημες διευκρινίσεις για το τι πρέπει να γίνει. Με βάση την εμπειρία από το προηγούμενο lockdown οι Φορείς μπορούν:

Α) Ο Φορέας Υποδοχής ΔΕΝ καταχωρεί αυτή τη στιγμή κανένα έντυπο στο ΕΡΓΑΝΗ. Με την επανέναρξη της πρακτικής και αφού ολοκληρωθεί το εξάμηνο, ο φορέας θα συμπληρώσει στο Έντυπο Ε3.5 Λήξης τη νέα ημερομηνία λήξης πρακτικής και στις παρατηρήσεις του εντύπου θα αναφέρει το διάστημα αναστολής. Για το διάστημα της αναστολής, ο φορέας δεν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές.

Β) Εναλλακτικά, ο Φορέας μπορεί να διακόψει άμεσα την πρακτική στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5. λήξης/διακοπής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ξαναυποβάλλει το Έντυπο Ε3.5 έναρξης με την επανέναρξη της πρακτικής άσκησης.

Σημείωση: Για τους φοιτητές με έναρξη 1/3/2020, που τους υπολείπονται 3-5 ημέρες για την ολοκλήρωση του εξαμήνου, θα υπάρξει σχετική μέριμνα.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΛΜΕΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο