Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Συμμετοχή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού στο διεθνές παιχνίδι προσομοίωσης “Globe”

Οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού συμμετέχουν από το 2014 στο διεθνές παιχνίδι προσομοίωσης (simulation game) “Globe” που διοργανώνει το ΟΤΗ (Γερμανία/Ρέγκενσμπουργκ).

Το GLOBE είναι ένα παιχνίδι προσομοίωσης πάνω στη διαχείριση κρίσεων στο οποίο οι φοιτητές πλοηγούνται σε ένα προσομοιωμένο σενάριο συγκρούσεων των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή Σαχέλ της Αφρικής. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τα καθήκοντα, τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της εργασίας μέσα σε πολύπλοκες, πολυεθνικές οργανώσεις και αποκτούν γνώσεις σχετικά με την πολυπλοκότητα της κρίσης του Σαχέλ. Μέσω της αλληλεπίδρασης με φοιτητές από άλλα πανεπιστήμια, καθώς και με επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες από διεθνείς στρατιωτικούς και ανθρωπιστικούς οργανισμούς, οι φοιτητές επεκτείνουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και το δίκτυο επαφών τους. Η συμμετοχή στο GLOBE παρέχει επίσης πολύτιμες πληροφορίες για τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση τέτοιων ασκήσεων. Η αναφορά στην εφαρμοσμένη πολιτική, στις διεθνείς σχέσεις και στην ηγεσία συμβάλλει στην προετοιμασία των φοιτητών για το μελλοντικό εργασιακό περιβάλλον που θα συναντήσουν. Τα παιχνίδια προσομοίωσης όπως το GLOBE είναι ένα πρακτικό και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο για διεθνείς φορείς στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, της πολιτικής ανάπτυξης ή ασφάλειας, αλλά και τις διεθνείς επιχειρήσεις.

Περιγραφή του παιχνιδιού προσομοίωσης “Globe”

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παιχνίδι προσομοίωσης Globe επικοινωνήστε με την κα Κατερίνα Πετροπούλου (katerinapet108@gmail.com).

Μετάβαση στο περιεχόμενο