Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σημαντική ανακοίνωση για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Παρακαλώ διαβάστε την ανακοίνωση για το μέγιστο διάστημα φοίτησης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ανάλογα με το έτος εισαγωγής σας.

Από τη γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο