Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σεμινάριο “Κατοχύρωση διανοητικής ιδιοκτησίας: έννοιες- διαδικασίες και η σημασία τους για τη σύγχρονη επιχείρηση”

Ενημερώνομε τους φοιτητές του τμήματος για την πραγματοποίηση σεμιναρίου 4ωρης διάρκειας, με τίτλο “Κατοχύρωση διανοητικής ιδιοκτησίας: έννοιες- διαδικασίες και η σημασία τους για τη σύγχρονη επιχείρηση  (Εμπορικό σήμα, Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ΠΥΧ, Βιομηχανικό σχέδιο)”.  Το σεμινάριο θα διεξαχθεί Τετάρτη 12 Μαΐου και Τετάρτη 19 Μαϊου, και ώρα 18.00-20.00 από το διδάσκοντα του τμήματος Δρ. Μιχάλη Καθαράκη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι η εγγραφή στο μάθημα στο eclass “Κατοχύρωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΚΔΙ)”.

 Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι φοιτητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν τον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://meet.google.com/jhr-eqmm-sbb

Μετάβαση στο περιεχόμενο