Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σεμινάριο “Η Διαδικασία της μάθησης στο πανεπιστήμιο, η προσωπική εξέλιξη και η επίδοση”

Σεμινάριο με Θέμα: “Η  Διαδικασία της μάθησης στο πανεπιστήμιο, η προσωπική εξέλιξη και η επίδοση”

Το Σεμινάριο ξεκινάει 15/11, είναι εξ αποστάσεως και στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης!

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ) του ΕΛΜΕΠΑ προγραμματίζουμε σεμινάριο 30 ωρών εξ αποστάσεως ειδικά για τους φοιτητές της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.

Το σεμινάριο ξεκινά 15/11 – Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 30 ωρών (3 εβδομάδες) και θα επαναλαμβάνεται τις ίδιες ώρες και ημέρες κάθε εβδομάδα – Λεπτομέρειες θα δείτε στο eclass .

Στο σεμινάριο αυτό οι  φοιτητές θα έρχονται σε επαφή με τις επικρατούσες μεθοδολογίες μάθησης και θα καλύπτονται θέματα όπως:

 • Ετοιμότητα για μάθηση
 • Στόχοι μάθησης
 • Δομή και αλληλουχία δραστηριοτήτων για την επίτευξη στόχων
 • Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων
 • Λεπτομέρειες σχετικά με το υλικό πόρων για κάθε στόχο
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες βαθμολόγησης
 • Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση καθώς ολοκληρώνεται κάθε στόχος
 • Συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία
 • Συγγραφή Εργασίας
 • Προσέγγισή στη μελέτη (επιφανειακή, βαθιά, στρατηγική) – Εύρεση πόρων μάθησης
 • Αξιολόγηση της μάθησης
 • Ρόλοι και δικαιώματα στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Στρατηγικές συγγραφής εργασίας
 • Λειτουργίες του σχετίζεσθαι

Για να μπείτε στο σεμινάριο θα ακολουθήσετε τον σύνδεσμο που περιγράφεται παρακάτω.

Προς τους φοιτητές της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας:

https://eclass.hmu.gr/courses/KEDIMA124/

 Το πρόγραμμα της ΣΕΔΟ απο 15/11 – 29/11:

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
    13:00-15:30
16:30-18:45   15:30-18:00
  17:30-20:00 *  
     

Την Παρασκευή 17/11 θα γίνει αναπλήρωση λόγω αργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο