Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση του εργαστηρίου Entreprise & Innovation Lab του ΕΛΜΕΠΑ για το “Πως να αναπτύξω μια επιχειρηματική ιδέα?”

Την Πέμπτη 23/03/2023 και ώρα 17.30 – 18.30  θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Γ, το εργαστήριο “Entreprise & Innovation Lab” στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη δράσεων στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο».
Όσοι/ες φοιτητές/τριες  επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο. Δίνεται η  δυνατότητα  ενημέρωσης για θέματα επιχειρηματικότητας  και απόκτησης βασικών γνώσεων ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής ιδέας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο