Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων κάλυψης θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο”

ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ 2023_2024 (ΨΟΦ546ΜΗ2Ι-8ΝΨ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΥΔ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ΥΔ 2

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο