Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων κάλυψης Άγονων Θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο πλαίσιο της πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ_ΔΙΟΙΚ_ΕΠΙΧ_ΤΟΥΡ_ΡΕ5Ψ46ΜΗ2Ι-Θ0Ξ_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI_ΥΔ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ΥΔ 2

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο