Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ προκηρύσσει μια θέση με γνωστικό αντικείμενο “Διοίκηση Επιχειρήσεων”, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στα πλαίσια του Προγράμματος  “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021” .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας https://www.hmu.gr/proclamations/16364

Μετάβαση στο περιεχόμενο