Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΔΕ&Τ 2024 (ΑΔΑ 6ΩΧ046ΜΗ2Ι-0ΗΣ)

Αίτηση υποψηφιότητας εκπρόσωπου Ε.Τ.Ε.Π.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο