Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα της εξεταστικής Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021.

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξεταστική ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε αυτήν είναι η υποχρεωτική εγγραφή τους στο eclass των μαθημάτων που έχουν δηλώσει ήδη στο Πληροφοριακό Σύστημα του Πανεπιστημίου. Η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής των φοιτητών στο eclass των μαθημάτων είναι αυστηρά και για όλα τα μαθήματα η Κυριακή 10/1/2021. Μετά από αυτή την ημερομηνία κανένας φοιτητής δεν θα γίνεται δεκτός στο e-class για κανένα λόγο, και συνεπώς θα χάσει τη δυνατότητα να λάβει μέρος στην εξέταση του μαθήματος.

Επιπλέον, είναι υποχρεωτικό όλοι οι φοιτητές στο προφίλ τους στο e-class να έχουν το ιδρυματικό email επικοινωνίας (που είναι της μορφής dtXXXX@edu.hmu.gr) και στο πεδίο «Αριθμός μητρώου» να αναγράφουν με ακρίβεια τον Αριθμό Μητρώου (π.χ. dt1234). Όσοι φοιτητές δεν έχουν το ιδρυματικό τους email ή σωστό αριθμό μητρώου, θα διαγραφούν από τους διδάσκοντες πριν την εξεταστική και δε θα μπορούν να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος.

Οδηγίες για αλλαγή του email / ΑΜ στο Προφίλ των φοιτητών στο e-class υπάρχουν στην παλαιότερη ανακοίνωση: https://bat.hmu.gr/odigies-gia-orthi-chrisi-toy-eclass .

Όλα τα παραπάνω αποτελούν απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού και είναι δεσμευτικά για όλους τους διδάσκοντες και τους φοιτητές του τμήματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο