Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για τους φοιτητές ΤΕΙ που επιθυμούν να ξεκινήσουν 6μηνη ή 2μηνη ΠΑ κατά τους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο 2022

Φοιτητές/τριες του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ που επιθυμούν να ξεκινήσουν  6μηνη ή 2μηνη πρακτική άσκηση  κατά τους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο 2022 θα μπορούν και μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Για περαιτέρω πληροφορίες:

ΦΕΚ 187_τ.Α_30-09-2022_σ.23

Ανακοίνωση για δίμηνη ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ 10 2022

Ανακοίνωση ΠΑ νέο ΕΣΠΑ_για φοιτητές 10 2022

Από τη γραμματεία του τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο