Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική Άσκηση με επιδότηση από το ΕΣΠΑ για φοιτητές ΤΕΙ κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2021 – 2022

Πρακτική Άσκηση με Επιδότηση από το ΕΣΠΑ για τους φοιτητές των  προγράμματων σπουδών ΤΕΙ κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2021 – 2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τους φοιτητές  που ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του πρώην ΤΕΙ και ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση με επιδότηση από το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης» – ΕΣΠΑ 2014-2020 ότι  τοποθετήσεις φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ κατά το εαρινό εξάμηνο 2021 – 2022 θα γίνουν ως εξής:

  • Έναρξη Πρακτικής Άσκησης 1η Μαρτίου 2022: Κατάθεση δικαιολογητικών το αργότερο έως Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022.
  • Έναρξη Πρακτικής Άσκησης 1η Απριλίου 2022: Κατάθεση δικαιολογητικών το αργότερο έως Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022.

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε θέσεις ΕΣΠΑ, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία α) Αίτηση Φοιτητή, β) Βεβαίωση Αποδοχής από το φορέα απασχόλησης και γ) τα δικαιολογητικά με τα ατομικά στοιχεία του φοιτητή (Ταυτότητα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, Λογαριασμός Τραπέζης), κατεβάστε τα έντυπα εδώ.

Ο ενδεικτικός αριθμός των θέσεων ΕΣΠΑ ανά Τμήμα παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της ανακοίνωσης. Θέσεις που δεν θα καλυφθούν με τις τοποθετήσεις Μαρτίου θα προσφερθούν στους φοιτητές για το μήνα Απρίλιο. Κενές θέσεις σε ένα Τμήμα θα καλυφθούν αναλογικά από φοιτητές άλλων Τμημάτων.

Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά Τμήμα, η επιλογή και τοποθέτηση των φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης θα γίνει από το Τμήμα του με τα κριτήρια επιλογής που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι δυνητικά δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός 5 ημερολογιακών ημερών η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματός τους. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει το αίτημα και αποφασίζει για την ένταξη του φοιτητή σε επιδοτούμενη θέση ΕΣΠΑ.

Ανακοίνωση ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ_εαρινό 2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο