Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πληροφορίες για την έναρξη των μαθημάτων (1) Γενικές Αρχές Λογιστικής (2) Εισαγωγή στην Πληροφορική

Ενημερώνομε τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες του τμήματος σχετικά με την έναρξη των μαθημάτων (1) Γενικές Αρχές Λογιστικής & (2) Εισαγωγή στην Πληροφορική ότι:

(1) Γενικές Αρχές Λογιστικής: Το μάθημα ξεκινά κανονικά για όλους τους φοιτητές στις 07/10/22 και ώρα 09.00 στο ΑΜΦ Γ.

(2) Εισαγωγή  στην Πληροφορική: Τα τμήματα Ασκήσεις/Πράξης (Τ1-6) στα οποία έχετε εισαχθεί κατά την εγγραφή σας, θα λειτουργήσουν κανονικά από 07/10/2022Για την έναρξη, οι φοιτητές/τριες θα βρίσκονται στον προαύλιο χώρο έξω από τη γραμματεία την ώρα που ξεκινάει το τμήμα τους απ΄ όπου θα παραληφθούν από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του μαθήματος.

Από τη γραμματεία του τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο