Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

Παρατείνεται η περίοδος δήλωσης  επιβεβαίωσης & αποδοχής των όρων συμμετοχής  από τους  φοιτητές έως και τις 17/06/2020 και ώρα 23.59., προκειμένου να συμμετέχουν στην εξέταση των μαθήματων τους του εαρινού εξαμήνου 2019-2020.Υπενθυμίζομε ότι θα πρέπει να εισέλεθετε στο σύνδεσμο  https://eforms.hmu.gr/el-gr/exam2020e, και να επιβεβαιώσετε ότι συμφωνείτε να συμμετάσχετε στην εξέταση των μαθημάτων,  σύμφωνα με τον τρόπο που αυτή θα διεξαχθεί (γραπτή από απόσταση, προφορική από απόσταση, εργασίες), Η διαδικασία έχει ανακοινωθεί λεπτομερέστερα σε προγενέστερη ανακοίνωση (09/06/2020) την οποία παρακαλείστε να διαβάσετε προσεχτικά.

Από τη Γραμματεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο