Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Οδηγίες για τις εξετάσεις και κατανομή φοιτητών ανά αίθουσα B’ εβδομάδας εξετάσεων

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ Β’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Επιστούμε την προσοχή στα μαθήματα (1) Στατιστική Επιχειρήσεων Ι και (2)  Οικονομική ΙΙ (Μακροοικονομική)  όπου η κατανομή βάσει επιθέτου γίνεται σε διαφορετικές αίθουσες για τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών  ΕΛΜΕΠΑ και του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ.

Φοιτητές/τριες που επιθυμούν βεβαίωση συμμετοχής στην εξεταστική, θα μπορούν να τη ζητήσουν, στέλνοντας μήνυμα στη γραμματεία secretariat-bat@hmu.gr αφού έχουν ολοκληρώσει την εξέταση σε όλα τους τα μαθήματα.

Eπιπλέον, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού

«Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι./Βιβλιοθηκών (ενδεικτικά αίθουσες, αμφιθέατρα) εντός των οποίων διεξάγονται κάθε είδους εξετάσεις για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που εισέρχονται σε αυτούς (φοιτητές, υποψηφίους, μέλη ΔΕΠ, επιτηρητές, λοιπό προσωπικό)…»

Από τη γραμματεία του τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο