Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Οδηγίες για Ορθή Χρήση του Eclass

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές / φοιτήτριες, να διαβάσουν με προσοχή το παρακάτω αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει κάποιες βασικές οδηγίες για την ορθή χρήση του eClass.
Οι οδηγίες αυτές αφορούν όλους τους φοιτητές του Τμήματος, πρωτοετείς και παλαιότερους.
Διευκρινίζεται ότι η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες, θα προκαλέσει προβλήματα κατά τη διεξαγωγή και την εξέταση των μαθημάτων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο