Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μηχανογραφημένη εμπορική διαχείριση Soft1 ERP User Level I

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και το OramaLab διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα δια ζώσης, 24 διδακτικών ωρών, διάρκειας 2 εβδομάδων, με θέμα «Μηχανογραφημένη εμπορική διαχείριση Soft1 ERP User Level I» με το λογισμικό της SoftOne.

Αντικείμενο του σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη συγχρόνων δεξιοτήτων στη Μηχανογράφηση, για τον εκσυγχρονισμό των εφαρμοσμένων γνώσεων τους και την επικαιροποίηση των πρακτικών δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης λογιστικής επιστήμης.

Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, λογιστές – φοροτεχνικούς και κυρίως σε νέους χειριστές, Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μία καλή επαφή και γνώση των βασικών λειτουργιών του Soft1 ως προς την εμπορική διαχείριση.

Σκοπός εκπαιδευτικού προγράμματος και εκπαιδευτικοί στόχοι

Το Soft1 ERP User Level I αποτελεί το βασικό κορμό για την κατανόηση της φιλοσοφίας της εφαρμογής.

Το πρόγραμμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, επικεντρώνεται στη διδασκαλία βασικών γνώσεων όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εκτελούν τις καθημερινές τους εργασίες εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Συγκεκριμένα, θα γίνει ανάλυση του περιβάλλοντος του Soft1 (User Interface), και των βασικών λειτουργικών δυνατοτήτων και εργαλείων στην εμπορική διαχείριση. Ακόμη, θα πραγματοποιηθούν παραδείγματα για την ορθή χρήση θεμελιωδών εργασιών της εφαρμογής, καθώς και θα επεξηγηθούν οι λειτουργίες ορισμένων βασικών εκτυπωτικών που το Soft1 διαθέτει.

Τέλος, έπειτα από την ολοκλήρωση της εκάστοτε ενότητας, θα επιλύονται σχετικές ασκήσεις και απορίες πάνω στο περιεχόμενο του σεμιναρίου.

Επιστημονική επιμέλεια: Δρ. Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης, Επίκουρος καθηγητής, CICACCSCPACMA

Εισηγητής: Ιωάννης Πασσάς, Ph.D.cCICACCSCMA .

Τρόπος, χρόνος και τόπος διεξαγωγής

Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση.

Τις εκπαιδευτικές ενότητες επιμελείται το επιστημονικά εξειδικευμένο προσωπικό του OramaLab του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από 24 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα:

  • Παρασκευή (11/02 και 18/02), 2022
  • Τρίτη (15/02 και 22/02), 2022
  • Πέμπτη (17/02 και 24/02), 2022

Ώρες: 17:00 – 21:00 (6 συνολικά απογεύματα)

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Οι δια ζώσης διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στις Εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) στο Ηράκλειο Κρήτης, στο εργαστήριο του OramaLab.

Αναλυτική Προκήρυξη Σεμιναρίου

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη του Σεμιναρίου.

Πιστοποίηση

Για την επίσημη πιστοποίηση του προγράμματος Soft1 ERP User Level 1 το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 120 ευρώ για όλους, εκτός:

  • το κόστος για Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς φοιτητές του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 60 ευρώ (50% έκπτωση).

Η πιστοποίηση δίνεται, στο Ηράκλειο Κρήτης, σε αποκλειστική συνεργασία του OramaLab με την SoftOne Technologies S.A.

Αιτήσεις και κόστος συμμετοχής

Το κόστος παρακολούθησης του σεμιναρίου ανέρχεται στα 200 ευρώ (+ΦΠΑ)Για την εξασφάλιση της θέσης στο πρόγραμμα το ποσό προκαταβάλλεται.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή σας στο σεμινάριο θα πρέπει να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας – online, ή σε κάποιο τραπεζικό κατάστημα – στον τραπεζικό λογαριασμό, με σαφή αναφορά στο ονοματεπώνυμο σας:

Για να θεωρηθεί έγγυρη η εγγραφή σας στο σεμινάριο θα πρέπει να ολοκληρώστετε την πληρωμή σας στο τραπεζικό λογαριασμό (online η σε κάποιο τραπεζικό κατάστημα):

Δικαιούχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 205/010271-79
ΙΒΑΝ:GR5101102050000020501027179

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 01/01/2022 έως και 10/02/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε τη σελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΔΩ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο