Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μάθημα Δίκαιο επιχειρήσεων Ι-Αστικό Δίκαιο

Ενημερώνομε εκ μέρους του διδάσκοντα του μαθήματος Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ (Εμπορικό Δίκαιο) κ. Εμμανουήλ Ταμιωλάκη ότι το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί κατά την εβδομάδα

20-24/02/2023. 

Από τη γραμματεία του τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο