Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κατάταξη αιτήσεων συμπληρωματικής προκήρυξης για Α.Υ εαρινού εξαμήνου

Η κατάταξη των ενδιαφερομένων που έχουν καταθέσει αίτηση στο τμήμα  Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού για την με αρ. 549/Φ.30.2/28-01-2021 Συμπληρωματική Προκήρυξη του ΕΛΜΕΠΑ για ακαδημαϊκούς υποτρόφους  εαρινού εξαμήνου 2020-2021, έχει ως ακολούθως:

Σειρά κατάταξης Αρ. πρωτ. Αίτησης
1 5930/11-02-2021
2 5928/11-02-2021
3 5925/10-02-2021
4 5981/16-02-2021

Περίοδος τυχόν ενστάσεων εντός πέντε ημερών.

Από τη γραμματεία του τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο