Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Πτυχιούχοι  Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων,  μπορούν να κάνουν αίτηση για εισαγωγή στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού μέσω Κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η ύλη των μαθημάτων βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://bat.hmu.gr/proptyxiakes/katatakthries-eksetaseis/

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος από τις 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2023.

Οι  αιτήσεις Συμμετοχής στις Κατατακτήριες εξετάσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή .pdf μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας  secretariat-bat@hmu.gr με θέμα “Συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2023-2024”

Τα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

γ) σκαναρισμένη αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2023. Το Πρόγραμμα των εξετάσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο