Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κατανομή φοιτητών/τριών ανα αίθουσα Γ’ εβδομάδα επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021-2022

ΚΑΤΑΝΟΜΗ Γ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Επιστούμε την προσοχή στα μαθήματα (1) Χρηματοοικονομική Λογιστική  (2) Χρηματοοικονομική Διοίκηση (3) Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ  και (4) Εισαγωγή στην Πληροφορική όπου η κατανομή βάσει επιθέτου γίνεται σε διαφορετικές αίθουσες για τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών  ΕΛΜΕΠΑ και του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ.

Φοιτητές/τριες που επιθυμούν βεβαίωση συμμετοχής στην εξεταστική, θα μπορούν να τη ζητήσουν, στέλνοντας μήνυμα στη γραμματεία secretariat-bat@hmu.gr αφού έχουν ολοκληρώσει την εξέταση σε όλα τους τα μαθήματα.

Φοιτητές/τριες που αποδεδειγμένα νοσούν με Covid-19 μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της γραμματείας τη θετική διάγνωση με το αίτημά τους  για εξέταση σε επόμενο χρόνο των μαθημάτων που επιθυμούν μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου.

Eπιπλέον, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που αφορά στην παράταση των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού (Covid-19) ΦΕΚ 4088/τ. Β’/30-07-2022 προτείνεται:

«Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι./Βιβλιοθηκών (ενδεικτικά αίθουσες, αμφιθέατρα) εντός των οποίων διεξάγονται κάθε είδους εξετάσεις για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που εισέρχονται σε αυτούς (φοιτητές, υποψηφίους, μέλη ΔΕΠ, επιτηρητές, λοιπό προσωπικό)

Από τη γραμματεία του τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο