Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κατανομή φοιτητών/τριών ανα αίθουσα Δ’ εβδομάδα επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021-2022

ΚΑΤΑΝΟΜΗ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.

Επιστούμε την προσοχή στα μαθήματα (1) Διοικητική Λογιστική  (2) Γενικές Αρχές Λογιστικής (3) Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων  όπου η κατανομή βάσει επιθέτου γίνεται σε διαφορετικές αίθουσες για τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών  ΕΛΜΕΠΑ και του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ.

Φοιτητές/τριες που επιθυμούν βεβαίωση συμμετοχής στην εξεταστική, θα μπορούν να τη ζητήσουν, στέλνοντας μήνυμα στη γραμματεία secretariat-bat@hmu.gr αφού έχουν ολοκληρώσει την εξέταση σε όλα τους τα μαθήματα.

Φοιτητές/τριες που αποδεδειγμένα νοσούν με Covid-19 μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της γραμματείας τη θετική διάγνωση με το αίτημά τους  για εξέταση σε επόμενο χρόνο των μαθημάτων που επιθυμούν μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου.

Παρακαλείστε για τη χρήση προστατευτικής μάσκας στους χώρους εντός των οποίων διεξάγονται κάθε είδους εξετάσεις και για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που εισέρχονται σε αυτούς (φοιτητές, υποψηφίους, μέλη ΔΕΠ, επιτηρητές, λοιπό προσωπικό)  προς αποφυγή διασποράς του  Covid-19.

Από τη γραμματεία του τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο