Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2020-2021

Ενημέρωση προς όλους τους ενδιαφερόμενους:

α) Κοινοποιείται η συνημμένη πρόσκληση ΙΚΥ(1), οι ενδιαφερόμενοι / δικαιούχοι θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής / κριτήρια επιλεξιμότητας. Ερωτήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης δεν απαντώνται από την Γραμματεία.

Προθεσμία για την ηλεκτρονική αίτηση στο Ι.Κ.Υ είναι η 16η Δεκεμβρίου, ώρα 16:00. Αφορά ενεργούς φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

β) ΠΡΟΣΟΧΗ:  Οι φοιτητές που έχουν μελετήσει την Πρόσκληση και έχουν εξασφαλίσει το γεγονός ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα πρέπει απαραιτήτως το αργότερο έως την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 να έχουν υποβάλλει στη Γραμματεία (από το ακαδημαϊκό e-mail) αίτηση για την έκδοση του πιστοποιητικού που περιγράφεται στην πρόσκληση, προκειμένου η Γραμματεία να έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί την αίτηση και να προετοιμάσει το πιστοποιητικό εμπροθέσμως. Στην αίτηση θα πρέπει να καταγράφετε το ονοματεπώνυμο σας και τον αριθμό μητρώου σας. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η εμπρόθεσμη έκδοση του πιστοποιητικού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο