Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ένταξη στο ΕΛΜΕΠΑ φοιτητών με τελευταία εκκρεμότητα την πρακτική τους άσκηση

Φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κρήτης που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα σπουδών του ΕΛΜΕΠΑ,  οι οποίοι βρίσκονται στο 12ο εξάμηνο φοίτησης και έχουν ως  μόνη εκκρεμότητα την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (λόγω προβλημάτων τα οποία προέκυψαν στην διεξαγωγή πρακτικής άσκησης εξαιτίας του COVID19), θα πρέπει  να κάνουν την αίτησή τους μέσω του student.hmu.gr. έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 (δηλαδή πριν τη λήξη του 12ου εξαμήνου τους  βάσει της παρ. 5 αρ. 31 ν. 4610/19

Η οριστική εγγραφή τους στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών θα γίνεται μετά την επιτυχή διεκπεραίωση της πρακτικής άσκησης το αργότερο μέχρι ένα μήνα πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του εξαμήνου όπως αυτό ορίζεται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου.

 Για εύρεση νέων θέσεων εργασίας για πρακτική άσκηση μπορείτε να ενημερώνεστε  https://praktiki.hmu.gr στο πεδίο «Θέσεις Πρακτικής».

Μετάβαση στο περιεχόμενο