Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ενημέρωση για το πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών ERASMUS

Καλούνται όλοι/ες οι φοιτητές/τριες του Τμήματος σε συνάντηση ενημέρωσης για το πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών  ERASMUS  που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαρτίου και ώρα 13.00-14.00 (νέα ώρα) στο αμφιθέατρο Γ.

Στη συνάντηση θα έχετε την ευκαιρία ενημέρωσης και βοήθειας  πάνω σε σημαντικά θέματα  που άπτονται της δυνατότητάς σας να μετακινηθείτε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ERASMUS. Ειδικότερα θα συζητηθούν:

  1. Ευκαιρίες κινητικότητας (πλεονεκτήματα, περιορισμοί, απόκτηση εμπειριών κλπ)
  2. Διάκριση μεταξύ κινητικότητας για σπουδές, πρακτική άσκηση, Blended Intensive Programs (B.I.P)
  3. Τρόπος χρήσης/διαχείρισης της ιστοσελίδας του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
  4. “Mentors Program” : νέο πρόγραμμα ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών εντός της φοιτητικής κοινότητας από φοιτητές σε φοιτητές

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο