Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ενημέρωση για το πρόγραμμα Erasmus+

Η μηνιαία συνάντηση του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ με τους φοιτητές του θα γίνει μέσω της πλατφόρμας του zoom την Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου στις 17.00.
Η συνάντηση αφορά μετακίνηση για σπουδές, πρακτική άσκηση, Lingua Cafe και Blended Intensive Courses στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus.
Για να λάβετε τον σύνδεσμο στο zoom κάντε την εγγραφή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:
Μετάβαση στο περιεχόμενο