Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ενημέρωση για την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021-2022

Ενημερώνομε  ότι:

1. Φοιτητές/τριες του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ που πληρούν τις προϋποθέσεις (έχουν πάνω από 180ΔΜ) και επιθυμούν βελτίωση βαθμού σε κάποιο από τα μαθήματά τους μπορούν να στείλουν            το αίτημά τους ηλεκτρονικά στη γραμματεία του τμήματος (secretariat-bat@hmu.gr) έως και τη Παρασκευή26/08/2022. Επιστούμε την προσοχή ότι ο νέος βαθμός θα εισαχθεί στο σύστημα                 ανεξάρτητα αν είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος από τον προηγούμενο που είχατε προαχθεί.

2. Φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δικαιούνται προφορική εξέταση να στείλουν  το αίτημά τους ηλεκτρονικά στη γραμματεία του τμήματος (secretariat-bat@hmu.gr) έως και           τη Παρασκευή26/08/2022 με τα μαθήματα τα οποία επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά (θα πρέπει να έχει κατατεθεί ήδη στη γραμματεία το σχετικό διαγνωστικό έγγραφο) 

Από τη γραμματεία του τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο