Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ενημέρωση για τη διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-2021

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι, που έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα την αίτησή τους από 1-15/11/2020, να ενημερωθούν  σχετικά με την διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων 2020-2021 σύμφωνα με την επισυναπτόμενη ΚΥΑ.

ΚΥΑ για διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-2021

Μετάβαση στο περιεχόμενο