Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ενημέρωση Φορέων πρακτικής άσκησης φοιτητών σε ερωτήσεις για το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΛΜΕΠΑ  κατόπιν συνεννόησης με την Ομάδα Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, σας ενημερώνει επί των ερωτημάτων σας:

  1. Σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση δεν δύναται να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως  δεν προβαίνετε σε καμία ενέργεια στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Όταν επιτραπεί εκ νέου η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης, σε περίπτωση που αυτή επεκταθεί χρονικά, ο φορέας υποδοχής υποβάλλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έντυπο Ε3.5. Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Έναρξης/Μεταβολών Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών Φοιτητών/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ως προς την ημερομηνία λήξης της πρακτικής άσκησης.

Σε αυτή την περίπτωση, συστήνεται α) να προστεθεί στο πεδίο «παρατηρήσεις» επέκταση της χρονικής περιόδου πρακτικής άσκησης λόγω έκτακτων μέτρων COVID 19 β) να επισυναφθεί η επικαιροποιημένη σύμβαση πρακτικής άσκησης ή η εγκριτική απόφαση του ιδρύματος (ως προς τις νέες ημερομηνίες).

  1. Σε περίπτωση που το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης επιτρέπει τη διεξαγωγή τής εξ αποστάσεως, δεν προβαίνετε σε καμία ενέργεια στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Σας επισημαίνουμε ότι το έντυπο Ε4.1. ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ αφορά εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και ως εκ τούτου στο εν λόγω έντυπο δεν συμπεριλαμβάνονται πρακτικά ασκούμενοι. Ενδεχομένως η διεξαγωγή της εξ αποστάσεως πρακτικής άσκησης μπορεί να αποτυπωθεί στο ημερολόγιο μάθησης.
  2. Σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή φορέας υποδοχής πρακτικής άσκησης, ο πρώτος φορέας θα υποβάλλει το έντυπο στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» έντυπο Ε 3.5. Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Έναρξης/Μεταβολών Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών Φοιτητών/Διακοπή και ο δεύτερος φορέας θα υποβάλλει αντίστοιχα το έντυπο Ε 3.5. Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/Σπουδαστών, επισυνάπτοντας τη σύμβαση πρακτικής άσκησης ή την αντίστοιχη εγκριτική απόφαση του εκπαιδευτικού ιδρύματος.
  3. Σε περίπτωση που ακυρωθεί η πρακτική άσκηση αυτή την περίοδο, λόγω των μέτρων και νέα έναρξη εκ νέου της Πρακτικής Άσκησης (χωρίς δηλαδή να λογιστεί καθόλου το διάστημα που ήδη έχει γίνει Πρακτική Άσκηση) τότε ο Φορέας Υποδοχής υποβάλει Ε3.5. Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Έναρξης/Μεταβολών Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών Φοιτητών/ΔΙΑΚΟΠΗ και όταν γίνει νέα έναρξη θα υποβάλει Ε3.5. Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Έναρξης/Μεταβολών Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών Φοιτητών με τις νέες ημερομηνίες και επισυνάπτοντας τη νέα σύμβαση ή εγκριτική απόφαση.
  4. Τέλος, σε περίπτωση που ο φορέας υποδοχής λόγω των έκτακτων μέτρων  έχει υποβάλει εκ παραδρομής έντυπο λήξης της πρακτικής άσκησης λόγω έκτακτων μέτρων πρόληψης εξάπλωσης κορωνοϊου COVID 19, πρέπει να υποβάλει στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» εκ νέου το έντυπο Ε3.5. Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/Σπουδαστών. Στο εν λόγω έντυπο, ο φορέας υποδοχής θα δηλώσει ως πρώτη μέρα έναρξης της πρακτικής άσκησης την επομένη της καταχώρησης του εντύπου λήξης καθώς οι συμβάσεις πρακτικής άσκησης τελούσαν σε αναστολή. Σε αυτή την περίπτωση, συστήνεται α) να προστεθεί στο πεδίο «παρατηρήσεις» επανυποβολή λόγω έκτακτων μέτρων COVID 19 β) να επισυναφθεί η επικαιροποιημένη σύμβαση πρακτικής άσκησης ή η εγκριτική απόφαση του ιδρύματος (ως προς τις νέες ημερομηνίες).
Μετάβαση στο περιεχόμενο