Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έναρξη σεμιναριακού μαθήματος Πληροφοριακής Παιδείας

Ξεκινά κύκλος online εκπαιδευτικών σεμιναρίων Πληροφοριακής Παιδείας για τους φοιτητές του τμήματος ΔΕ & Τ. Το σεμιναριακό μάθημα είναι προαιρετικό και απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές του τμήματος με σκοπό να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να εντοπίζουν, συλλέγουν, αξιολογούν, οργανώνουν, διαχειρίζονται και παρουσιάζουν τις πληροφορίες που επιθυμούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και στο μέλλον.  Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα και των 4 ενοτήτων  θα μπορούν να το συμπεριλάβουν στα προαιρετικά μαθήματα του πτυχίου τους με 2 ECTS. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μάθημα επικοινωνήστε με τον κ. Νικητάκη Μιχάλη, υποψήφιο διδάκτορα του τμήματος και εισηγητή του μαθήματος, στο nikit@hmu.gr . Η παρακολούθηση του μαθήματος θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας google meet. To link των σεμιναρίων θα σταλεί στο E-mail (πανεπιστημιακό) που θα δηλώσετε στην αίτηση συμμετοχής σας

 

Ημερομηνίες σεμιναρίων Group A

Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 Ενότητα Α Ώρα 14:00- 17:00

Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 Ενότητα Β Ώρα 14:00- 17:00

Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 Ενότητα Γ Ώρα 14:00- 17:00

Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 Ενότητα Δ Ώρα 14:00- 17:00

Αίτηση Συμμετοχής  Group A:

https://forms.gle/BekYUKSmkT4mrKS87

 

Ημερομηνίες σεμιναρίων Group Β

Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 Ενότητα Α  ‘Ωρα 18:00- 21:00

Δευτέρα 12  Απριλίου 2021 Ενότητα Β ‘Ωρα 18:00- 21:00

Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 Ενότητα Γ  ‘Ωρα 18:00- 21:00

Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 Ενότητα Δ   ‘Ωρα 18:00- 21:00

Αίτηση Συμμετοχής  Group B:

https://forms.gle/jxCazV6AmXNBuwj68

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο