Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έναρξη μαθημάτων που θα διδάσκονται από Εντεταλμένους Διδάσκοντες

Ενημερώνομε ότι από Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 ξεκινούν τα παρακάτω μαθήματα τα οποία θα διδάσκονται σε μέρες και ώρες βάσει του Ωρολόγιου Προγράμματος:

  1. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (Υποχρεωτικό Δ’ εξαμήνου)
  2. Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (Υποχρεωτικό Δ’ εξαμήνου)
  3. Εταιρική Διακυβέρνηση & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Επιλογής)
  4. Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Συγκρούσεων (Επιλογής)
  5. Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου (Επιλογής)
  6. Πολιτιστικός Τουρισμός & Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Επιλογής)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο