Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έναρξη λειτουργίας εργαστηρίων ελεύθερης χρήσης Η/Υ για τους φοιτητές

Φοιτητές του Α΄ εξαμήνου καθώς και όσοι οφείλουν το μάθημα “Εισαγωγή στην Πληροφορική” ή όσοι επιθυμούν να εξασκηθούν στην ελεύθερη χρήση Η/Υ, μπορούν να το κάνουν  σε Εργαστήριο  Η/Υ  του τμήματος,  που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο (2ο) του κτιρίου Κ18,  κατά τις ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή και ώρα 11πμ-1μμ, με έναρξη  από 18/11/2021.

Στο εργαστήριο θα παρευρίσκεται κατά τις ώρες αυτές φοιτητής του τμήματος, που μπορεί να παρέχει βοήθεια  σε τυχόν απορίες, σχετικά με τις ασκήσεις του μαθήματος.

 

Από τη γραμματεία του τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο