Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εγγραφές των εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (τελευταία ενημέρωση 14/09/2023)

Ενημερώνομε τους εισαχθέντες πρωτοετείς της παραπάνω κατηγορίας ότι προκειμένου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, παρακαλούνται να αποστείλουν την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του φοιτητή/τριας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας secretariat-bat@hmu.gr. Η γραμματεία στη συνέχεια θα σας στείλει ειδικό σύνδεσμο μέσω του οποίου θα μπορείτε να “ανεβάσετε” τα δικαιολογητικά σας ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να τα στείλετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή να τα καταθέσετε αυτοπροσώπως.

Όπως αναφέρεται στην επισυναπτόμενη απόφαση “Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.
οφείλουν να καταθέσουν για έλεγχο στις Γραμματείες των Σχολών και Τμημάτων επιτυχίας, προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.“. 

H εγγραφή στο τμήμα θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστικοποίηση του ελέγχου των δικαιολογητικών.

Εγγραφές εισαγομένων στην κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών 2023

Από τη γραμματεία του τμήματος

Τελευταία ενημέρωση 14/09/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο