Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δήλωση μαθημάτων εμβόλιμης εξεταστικής

Φοιτητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα δήλωσης μαθημάτων του προηγούμενου χειμερινού εξαμήνου και εξέτασης αυτών κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου 2023-2024 (εμβόλιμη εξέταση)  από 15-31/03/2024.

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στην εμβόλιμη εξεταστική για τους φοιτητές/τριες ΕΛΜΕΠΑ:

  1. Εξάμηνο φοίτησης των φοιτητών/τριών μεγαλύτερο ή ίσο του 9ου
  2. Το/τα μάθημα/τα να έχει/ουν  δηλωθεί τουλάχιστον μια φορά στο παρελθόν
  3. Το σύνολο των δηλωθέντων μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου (εαρινού+εμβόλιμα) θα είναι έως εννέα  (9) 

 

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στην εμβόλιμη εξεταστική για τους φοιτητές/τριες ΤΕΙ

  1. Το/τα μάθημα/τα τουλάχιστον να έχουν δηλωθεί τουλάχιστον μια φορά στο παρελθόν.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο