Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

Σύμφωνα με την απόφαση 29/21.05.2020 της Συγκλήτου του ΕΛΜΕΠΑ καλούνται οι φοιτητές έως και την Παρασκευή 12/06/2020 να αποδεχθούν και να επιβεβαιώσουν τους όρους συμμετοχής τους στον τρόπο εξέτασης (γραπτή από απόσταση, προφορική από απόσταση, εργασίες) των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2019-2020  μέσω του συνδέσμου https://eforms.hmu.gr/el-gr/exam2020e,.

Με τη γραπτή επιβεβαίωση οι φοιτητές συναινούν στα παρακάτω:

  1. Ο τρόπος εξέτασης θα είναι αποκλειστικά μέσω του e Class  και με τη βοήθεια του ενσωματωμένου λογισμικού τηλεσυνεργασίας ΒΒΒ ή τα εναλλακτικά το Microsoft Teams,  το Google Meet ή το Google Classroom της G-suite που υποστηρίζονται από το ΕΛΜΕΠΑ.
  2. Ο υπερσύνδεσμος επικοινωνίας θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες μέσω του e Class, στο οποίο οι φοιτητές θα εγγράφονται με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό. Η παράλληλη χρήση της πλατφόρμας τηλεσυνεργασίας θα έχει ανακοινωθεί από τον διδάσκοντα πριν την ημέρα της εξέτασης.
  3.  Σε όλη την διάρκεια της εξέτασης είναι απαραίτητο η κάμερα των συμμετεχόντων φοιτητών να είναι ανοικτή με κατάλληλη εστίαση για λόγους επιτήρησης. Το μικρόφωνο πρέπει να είναι ανοικτό σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης.
  4. Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας των συμμετεχόντων φοιτητών θα γίνεται με επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά τους στην κάμερα.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει η παραπάνω διαδικασία είναι:
  1. Να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή των μαθημάτων αυτών  στο e-class (διαδικασία που έληξε την Παρασκευή 05.06.2020)
  2. Να έχουν δηλωθεί τα μαθήματα αυτά στο student.hmu.gr κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου
                                                                                 Η Συνέλευση του τμήματος
Μετάβαση στο περιεχόμενο