Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δήλωση – Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας (Π.Ε) των προγραμμάτων σπουδών ΤΕΙ

Ενημερώνομε τους/τις  φοιτητές/τριες των προγραμμάτων σπουδών ΤΕΙ (υποχρεωτική  εκπόνηση πτυχιακής εργασίας) που επιθυμούν να αναλάβουν πτυχιακή εργασία κατά το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024, ότι η διαδικασία έχει τροποποιηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και εφεξής θα έχει ως εξής:

  • Οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να δηλώσουν στο eclass το μάθημα «Συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας» έως 20/10/2023.
  • Κάθε Πέμπτη και ώρα 11.00-13.00 θα πραγματοποιείται μάθημα «Συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας» στο Εργαστήριο Πληροφορικής  του τμήματος από τον
    κ. Ροβίθη Μιχαήλ, Επίκουρο Καθηγητή και θα είναι σεμιναριακού τύπου με καθοδήγηση για τον τρόπο που θα πρέπει να συγγραφεί η πτυχιακή εργασία.
  • Αναφορικά με το θέμα της πτυχιακής  εργασίας, την έκτασή της και το τρόπο συγγραφής θα μπορέσετε να τα συζητήσετε με τον διδάσκοντα κατά τη διάρκεια των πρώτων μαθημάτων.
  • Από 1-20 Νοεμβρίου 2023 θα δηλώνεται το θέμα της Π.Ε στη γραμματεία του τμήματος.
  • Με την ολοκλήρωση του εξαμήνου θα γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας σε τριμελή επιτροπή σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από το τμήμα.
  • Για τους/τις  φοιτητές/τριες που δεν θα μπορούν να παρευρίσκονται με φυσική παρουσία στο μάθημα θα αποστέλλεται σύνδεσμος και οδηγίες  σύνδεσης μέσω webex.
  • Οι προϋποθέσεις ανάληψης πτυχιακής εργασίας ισχύουν ως έχουν.

Από τη Γραμματεία του τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο