Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διαδικασία προφορικής εξέτασης/βελτίωσης βαθμού/βεβαιώσεις εξέτασης κατά την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2022-2023

Προς ενημέρωση των φοιτητών/τριών ενόψει της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου  2022-2023:

1. Προφορική εξέταση φοιτητών/τριών με διαπιστωμένες μαθησιακές δυσκολίες: Φοιτητής/τρια που έχει καταθέσει στη γραμματεία του τμήματος το σχετικό  έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΕΣΥ, ΚΕΔΔΥ, ΚΔΑΥ) με διαπιστωμένες μαθησιακές δυσκολίες  από το οποίο αποδεικνύεται η ανάγκη προφορικής εξέτασης και επιθυμεί να εξεταστεί προφορικά, καλείται να αποστείλει το αίτημά του μαζί με τα μαθήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας secretariat-bat@hmu.gr  έως και την Παρασκευή  25/08/2023.

2. Δυνατότητα βελτίωσης βαθμού: Φοιτητής/τρια που βρίσκεται προς το τέλος της ολοκλήρωσης των σπουδών του (>180ΔΜ)  μπορεί να ζητήσει βελτίωση βαθμού σε έως και 5 μαθήματα. Αυτό μπορεί να γίνει με αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας  secretariat-bat@hmu.gr αναφέροντας τα μαθήματα έως και την Παρασκευή 25/08/2023.  Σημαντικό: Ο νέος βαθμός θα αντικαταστήσει τον παλαιότερο ανεξάρτητα αν είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος.

3. Βεβαιώσεις εξέτασης μαθημάτων: Φοιτητής/τρια  που επιθυμεί βεβαίωση εξέτασης μαθημάτων θα πρέπει να στείλει αίτημα στη γραμματεία με τα μαθήματα,  μετά που θα εξεταστεί σε όλα τα μαθήματα που επιθυμεί. Η απάντηση θα σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του/της φοιτητή/τριας όταν θα είναι έτοιμη και θα συμπεριλαμβάνει όλα τα μαθήματα (και όχι ένα ένα χωριστά).

Από τη γραμματεία του τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο