Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διαδικασία προφορικής εξέτασης / βελτίωση βαθμού κατά την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου 2021-2022

Φοιτητής/τρια που έχει καταθέσει στη γραμματεία του τμήματος το σχετικό  έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΕΣΥ, ΚΕΔΔΥ, ΚΔΑΥ) με διαπιστωμένες μαθησιακές δυσκολίες  από το οποίο αποδεικνύεται η ανάγκη προφορικής εξέτασης και επιθυμεί να εξεταστεί προφορικά, καλείται να αποστείλει την αίτησή του μαζί με τα μαθήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας secretariat-bat@hmu.gr  έως και την Δευτέρα 06/06/2022. 

2. Δυνατότητα βελτίωσης βαθμού 

Φοιτητής/τρια που βρίσκεται προς το τέλος της ολοκλήρωσης των σπουδών του (>180ΔΜ)  μπορεί να ζητήσει βελτίωση βαθμού σε έως και 5 μαθήματα. Αυτό μπορεί να γίνει με αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας  secretariat-bat@hmu.gr αναφέροντας τα μαθήματα έως και την Δευτέρα 06/06/2022.  Σημαντικό: Ο νέος βαθμός θα αντικαταστήσει τον παλαιότερο ανεξάρτητα αν είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος.

Από τη γραμματεία του τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο