Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διαδικασία προφορικής εξέτασης / βελτίωση βαθμού κατά την εξεταστική περίοδο χειμερινού εξαμήνου 2021-2022

Φοιτητής/τρια που έχει καταθέσει στη γραμματεία του τμήματος το σχετικό  έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΕΣΥ, ΚΕΔΔΥ, ΚΔΑΥ) με διαπιστωμένες μαθησιακές δυσκολίες  από το οποίο αποδεικνύεται η ανάγκη προφορικής εξέτασης και επιθυμεί να εξεταστεί προφορικά, καλείται να αποστείλει την αίτησή του μέσω του student.hmu.gr και στις “παρατηρήσεις” να αναφέρονται τα μαθήματα που επιθυμεί να εξεταστεί προφορικά, έως και την Παρασκευή 14/01/2022. 

2. Δυνατότητα βελτίωσης βαθμού 

Φοιτητής/τρια που βρίσκεται προς το τέλος της ολοκλήρωσης των σπουδών του (>180ΔΜ) θα μπορεί να ζητήσει βελτίωση βαθμού σε έως και 5 μαθήματα. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του student.hmu.gr αναφέροντας στις “παρατηρήσεις” σε ποιά μαθήματα επιθυμεί να εξεταστεί έως την Παρασκευή 14/01/2022. Σημαντικό: Ο νέος βαθμός θα αντικαταστήσει τον παλαιότερο ανεξάρτητα αν είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος.

3. Δια ζώσης εξεταστική περίοδος

Σε απάντηση πολλαπλών ερωτημάτων που αφορούν τον τρόπο διεξαγωγής της εξεταστικής περιόδου, ενημερώνομε ότι σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα θα πραγματοποιηθεί Δια Ζώσης. Οτιδήποτε  νεώτερο θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα προς ενημέρωσή σας.

Από τη γραμματεία του τμήματος

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο