Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διαδικασία για προφορική εξέταση φοιτητών/τριών με διαπιστωμένες μαθησιακές δυσκολίες

Ο/Η φοιτητής/τρια που έχει καταθέσει στη γραμματεία του τμήματος το σχετικό  έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΕΣΥ, ΚΕΔΔΥ, ΚΔΑΥ), από το οποίο αποδεικνύεται η ανάγκη προφορικής εξέτασης και επιθυμεί να εξεταστεί προφορικά, καλείται να αποστείλει στη γραμματεία του τμήματος (secretariat-bat@hmu.gr)  αίτημα με την πρόθεσή του και τα μαθήματα που επιθυμεί να εξεταστεί προφορικά, έως και την Παρασκευή 04/06/2021.  

 

Από τη Γραμματεία του τμήματος

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο