Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Χρήσιμες Πληροφορίες για την έναρξη του εαρινού εξαμήνου 2021-2022

1. Οδηγίες προφύλαξης των φοιτητών από τον COVID-19

2.  Επανέκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας λόγω απώλειας: Φοιτητές/τριες που έχουν απωλέσει την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, θα πρέπει να το δηλώσουν στο Αστυνομικό Τμήμα και να αποστείλουν την βεβαίωση απώλειας στη γραμματεία του τμήματος με email. H γραμματεία προχωρά στην ακύρωση  της  ακαδημαϊκής ταυτότητας που έχει χαθεί. Στη θέση της παλιάς αίτησης δημιουργείται μια νεα αίτηση με τα ίδια στοιχεία του φοιτητή όπου θα πρέπει  να αλλαχθεί μονάχα το εξάμηνο φοίτησης. Αφού ο φοιτητής κάνει την αλλαγή αυτή πατά το κουμπί “οριστική υποβολή” προκειμένου να μπορέσει η γραμματεία να κάνει την τελική έγκριση.

3. Προφορική εξέταση στις εξετάσεις μαθημάτων: Φοιτητές/τριες που εγγράφονται στο τμήμα και διαθέτουν τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα βάσει των οποίων διαπιστώνονται μαθησιακές δυσκολίες, θα μπορούν να εξετάζονται προφορικά αρκεί  να καταθέσουν έγκαιρα στη γραμματεία του τμήματος το σχετικό νόμιμο έντυπο και να δηλώνουν πριν την έναρξη της όποιας εξεταστικής περιόδου, με μήνυμά τους στη γραμματεία,  τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά (Πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου θα υπάρχει πάντα σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα)

4. Διαγραφή φοιτητών από το τμήμα:Φοιτητές που επιθυμούν την διαγραφή τους από το τμήμα για οποιοδήποτε λόγο θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση στη γραμματεία που θα την έχουν εκδώσει μέσω του Gov.gr στην οποία να αναφέρουν: «..δηλώνω ότι επιθυμώ τη διαγραφή μου από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού στο οποίο είμαι εγεγραμμένος/η και δεν έχω εκκρεμότητες με τις υπηρεσίες του ΕΛΜΕΠΑ». Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση καταθέτουν στη γραμματεία του τμήματος και την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα η οποία ακυρώνεται . Στη συνέχεια λαμβάνουν τη βεβαίωση διαγραφής τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει.

5. Διαδικασία αναστολής φοίτησης: Για πληροφορίες απευθυνθείτε στον κ. Ξυλούρη Αβραάμ. Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2810 379610.

6. Ανάκτηση κωδικών πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΜΕΠΑ: Φοιτητές που έχουν χάσει ή ξεχάσει τους κωδικούς πρόσβασής τους στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου (student.hmu.gr) θα μπορούν να τους ανακτήσουν, εφόσον στείλουν υπεύθυνη δήλωση μέσω του Gov.gr στην οποία να δηλώνουν ότι επιθυμούν νέους κωδικούς. Η υπεύθυνη δήλωση αποστέλλεται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας secretariat-bat@hmu.gr.

7. Ρυθμίσεις θεμάτων Διάρκειας φοίτησης:  Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν. 4777/2021 η διάρκεια φοίτησης ρυθμίζεται εφεξής όπως παρακάτω:  α. φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο μικρότερο του 12ου θα έχουν ως ανώτερο χρονικό ορίζοντα για να ολοκληρώσουν τις  σπουδές  τους τα 12 εξάμηνα, με το χρόνο να ξεκινάει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. β. φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 12ου, θα έχουν ως ανώτερο χρονικό ορίζοντα για να ολοκληρώσουν τις  σπουδές  τους   τα   8 εξάμηνα, με το χρόνο να ξεκινάει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

8. Εξυπηρέτηση φοιτητών από τη γραμματεία  Οι φοιτητές μπορούν να εξυπηρετούνται:

1. Δια Ζώσης ή τηλεφωνικά Δευτέρα- Τετάρτη – Παρασκευή 12.00-14.30

2. Μέσω email, στέλνοντας μήνυμα στο λογαριασμό secretariat-bat@hmu.gr

Από τη γραμματεία του τμήματος