Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αξιολόγηση Συμπληρωματικής Προκήρυξης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Κοινοποιείται η κατάταξη των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων κατόπιν αξιολόγησης, της με αρ. πρωτ. 5335/Φ.30.2/09-09-2021 συμπληρωματικής προκήρυξης του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

To ονοματεπώνυμό αντιστοιχεί στον κωδικό  (id-Parent id) που αναγράφεται  στην  ηλεκτρονική σας αίτηση,  στην οποία θα πρέπει να ανατρέξετε.

Αξιολόγηση Αιτήσεων Υποτρόφων_2021-22_συμπληρωματική προκήρυξη

Για τυχόν απορίες ή ενστάσεις μπορείτε να αποστείλετε  στο secretariat-bat@hmu.gr έως και τις 16/10/2021.

Από τη γραμματεία του τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο