Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αξιολόγηση αιτήσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 2020-2021

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2020-2021Final

Κοινοποιείται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 2020-2021. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν ή να καταθέσουν τυχόν ενστάσεις έως και τις 25/09/2020.

Από τη γραμματεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο