Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αρχική

Το τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου πλησιάζει μισό αιώνα συνεχούς λειτουργίας. 
Βασιζόμενο στο παρελθόν στρέφεται στο μέλλον με σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών, την παραγωγή νέας γνώσης μέσω της έρευνας, την αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, την συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την βελτίωση και προώθηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου.
Η εκπαίδευση των φοιτητών στοχεύει στην δημιουργία ικανών νοσηλευτών με άριστη θεωρητική γνώση και τεχνική δεξιότητα, με κριτική σκέψη, ανθρωπιά και όραμα ευεξίας για το άτομο την οικογένεια και την κοινότητα.
Από το καλοκαίρι του 2015 το τμήμα στεγάζεται στις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις, της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ)  στην Ανατολική πλευρά του κεντρικού campus του Πανεπιστημίου που βρίσκεται στο ύψωμα του Εσταυρωμένου, λίγα χιλιόμετρα δυτικά του κέντρου της πόλης του Ηρακλείου. 
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο