Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αρχική

 

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού συνοπτικά:

  • Το μοναδικό Τμήμα στην Κρήτη που προσφέρει πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαίδευση στον τουρισμό
  • Ευέλικτο και σύγχρονο πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
  • Δυο προχωρημένες κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΕ), β) Διοίκηση Τουρισμού (ΔΤ)
  • Δυο Μεταπτυχιακά Προγράμματα: “Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού” και “Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς”
  • Ένα ερευνητικό εργαστήριο: Εργαστηρίου Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας
  • Συνεργασίες με επιχειρήσεις και οργανισμούς

Περισσότερα…
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο