Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ενημέρωση για τα μαθήματα (1)Τουρισμός, Δημιουργικές και Πολιτισμικές Βιομηχανίες (2) Οπτικό μήνυμα και Τουρισμός

Αναβάλλεται η έναρξη των μαθημάτων  (1) Τουρισμός, Δημιουργικές και Πολιτισμικές Βιομηχανίες (2) Οπτικό μήνυμα και Τουρισμός για Πέμπτη 06/10 και Παρασκευή 07/10/2022 λόγω ασθενείας της διδάσκουσας.

Από τη γραμματεία του τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο